Vymáhanie pohľadávok

BOMA agency s. r. o.

Zabezpečenie ubytovania, stravovania, osvetlenia, ozvučenia, hostesing. Organizácia firemných podujatí. Vymáhanie a inkaso pohľadávok.

39 kmPovažská Bystrica, SNP 1459/83

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

Claims Collection, s.r.o.

Claims Collection, s.r.o.

Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., poskytuje komplexné služby súvisiace s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Úspešne pracujeme s pohľadávkami ...

OTVORENÉ (nonstop)

JUDr. Ján Vajda, advokát

Poskytujem právne a advokátske služby pre občanov, živnostníkov, mestá, obce a obchodné spoločnosti. Vymáham pohľadávky, spisujem zmluvy a právne podania na súdy.

Mgr. Milan Pěcha

Provádíme vymáhání pohledávek a právní poradenství.

ZABAVTO.CZ

ZABAVTO.CZ

Nabízíme dohledání osob a majetku (auta, stroje), vyklízení (domy, byty), přepravu (dodávka, odtah), vymáhání pohledávek (nájemné, faktury, směnky). Zprostředkování on-line dražeb na portálu dražeb, pořádání aukcí formou veřejné soutěže, prodej předmětů z ...

Advokátní kancelář Mgr. Jan Skotnica

Moderní a dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, jejímž hlavním cílem je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů. Právní služby jsou poskytovány s důrazem na vysokou odbornost poskytovaných služeb s individuálním přístupem k potřebám …

Čoskoro otvára (v 08:00)

Vymáhanie pohľadávok Trenčiansky kraj (27 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/trencia …

Trenčín (7) 1 - 25 z celkom 27 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Marcel Kroupa - exekútor. Pridať hodnotenie. Vykonanie exekúcie. Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov. Gegeľovská 662/2 , 907 01 Myjava Kontakty.

Právnici, právne služby Prievidza (90 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/priev …

Slovensko Trenčiansky kraj Právnici, právne služby - Prievidza. 1 - 25 z celkom 90 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Pavel Zajac - advokát. Pridať hodnotenie. Poskytovanie právnych služieb a poradenstvo. Vykonávanie právnych činností. Advokátska kancelária. Matice slovenskej 10 , 971 01 Prievidza Kontakty.

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok (EPZÚ) - Your Europe

europa.eu/youreurope/business/finance-funding/ma …

Toto pravidlo môžete využiť na všetky cezhraničné prípady, t. j. keď je súd vydávajúci príkaz alebo váš podnik (v tomto prípade veriteľ) usadený v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej má dlžník bankový účet. Tento postup je známy ako európsky príkaz na zablokovanie účtov (EPZÚ) a jeho cieľom je urýchliť a ...

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Prievidza

www.crz.gov.sk/data/att/1994917_dokument1.pdf

Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”). 4.

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok

Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb. JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor. Exekučná činnosť, servis pri vymáhaní peňažných plnení od osobného prevzatia a zaevidovania návrhu na výkon exekúcie až po vydanie výťažku a zabezpečenia uznesenia súdu o nemajetnosti povinného.

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

Vymáhanie pohľadávok Prievidza (5 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/prievid …

Slovensko Trenčiansky kraj Vymáhanie pohľadávok - Prievidza. 1 - 5 z celkom 5 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . OSTIUM s.r.o. ... Služby mimosúdneho vymáhanie pohľadávok, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické poradenstvo. G. Švéniho 2794/8B , 971 01 Prievidza Kontakty. Katalóg |

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

www.vymahanie-dlhov.sk

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

www.korrektsro.sk

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

EUR-Lex - 32002L0094 - SK

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

1. Ak sa požiadavka o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia stane bezdôvodnou v dôsledku zaplatenia pohľadávky alebo jej zrušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dožadujúci orgán okamžite písomne informuje dožiadaný orgán, aby dožiadaný orgán mohol zastaviť všetky kroky, ktoré podnikol. 2.

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RÚVZ Prievidza

www.crz.gov.sk/data/att/4138712_dokument1.pdf

Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len "konsolidácia"). 4.

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pr …

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

www.patriotgroup.eu

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

www.facebook.com/patriotgroup.eu

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

Vymáhanie pohľadávok - advokát | Sidor a partneri - VSadvokat

www.vsadvokat.sk/vymahanie-pohladavok

7. Rýchlosť konania. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci. 2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme ...

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML

Ku každej žiadosti o vymáhanie musí byť priložený jednotný exekučný titul v dožiadanej krajine EÚ. Dožiadaný príslušný orgán využije právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadanej krajiny EÚ, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakej alebo ...

Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pr …

Predžalobná výzva je prvým krokom pri vymáhaní pohľadávky. Splatnosť faktúry uplynula. Ak ide o vášho stáleho obchodného partnera a toto je jeho prvá načas nezaplatená faktúra, odporúčam aby ste mu poskytli ešte dodatočný týždeň – dva na zaplatenie faktúry. Možno má len teraz veľa povinností.