Vývoj softvéru

AdmWIN – účetní programy

Komplexní provázané účetní programy ekonomických agend vyvíjené již od roku 1990 – ekonomický software (účetní program) pro daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Účetnictví nebo daňová evidence procesně a datově provázané s fakturací, sklady, evidencí …

NETGATE Technologies - IT sužby

Vývoj produktov internetovej a systémovej bezpečnosti, antispyware a firewallové technológie. IT poradenstvo.