Ekologické poradenstvo

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

118 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Holvekova 645/36

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Organizace provádí osvětu a poskytuje vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství. Zároveň propaguje Moravské Kopanice a Bílé Karpaty.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

EPS, s.r.o.

EPS, s.r.o.

Dekontaminace zemin a podzemních vod od ropných látek pomocí bioremediačních prací (biodegradace) přímo na lokalitě nebo na dekontaminační ploše. Realizace geologických průzkumů, analýz rizika a hydrogeologických posudků.

Ekologické poradenství - Ing. Veronika Kašparová

Poradenské služby v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství a provozování vodovodů a kanalizací. Prodej domovních čistíren odpadních vod, plastových jímek,septiků, zemních filtrů, lapáků tuku a ostatních plastových výrobků včetně zajištění projektu …

Ing. Jan Macháč

Nabídka environmentálního a ekologického poradenství a služeb, implementace a servisu systémů řízení jakosti a environmentálního managementu.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Ing. Jan Urbášek

Provádím chemickou likvidaci křídlatky, kosení a údržbu břehových porostů, lesnické a myslivecké činnosti. Nabízím poradenství a konzultace.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)