Združenia pre rodinu a starostlivosť o deti • okr. Prievidza a okolie

Mikrojesle Brumov-Bylnice

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.

57 kmČeská republika Brumov-Bylnice - Bylnice, Mýto 463 + pobočky (3)

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Nabídka podpory a služeb dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Charita Nový Jičín

Charita Nový Jičín

Charitní dům Matky Terezy. Noclehárna. Charitní šatník. Charitní nábytek Půjčovna kompenzačních pomůcek. Klub rukodělných prací. Rodinný klub Hnízdo. Azylový dům

ZATVORENÉ (Otvára v Po 10:00)

Academia Via Familia o.s.

Provozování sdružení na podporu dětí, mládeže a rodiny. Pořádáme společenské a kulturní akce či tábory a poskytujeme poradenství.

Centrum pre deti a rodiny Prievidza, Prievidza | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/2808548/Centrum-pre-deti-a-r …

Ústavná starostlivosť o deti. ... Centrum pre deti a rodiny Prievidza. Ústavná starostlivosť o deti. Adresa: Web: https://cdrpd.sk/ E-mail: cdr.prievidza@cdrpd.sk. Telefón: 046 5430 177. IČO: 34057773 . Zaradenie v katalógu: Centrá pre deti a rodiny, detské domovy ...

Máte podozrenie na autizmus, poruchu autistického spektra u vášho ...

najmama.aktuality.sk/clanok/uUVnfhW/mate-podozre …

3. a 4. stupeň (multidisciplinárna starostlivosť o dieťa aj o dieťa so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí s PAS) majú realizovať CPP – Centrá poradenstva a prevencie (nahrádzajú doterajšie CPPPaP) pre deti bez obmedzenia na konkrétnu diagnózu, vývinovú poruchu alebo zdravotné znevýhodnenie.

Centrum pre deti a rodiny Prievidza - Azet.sk

www.azet.sk/firma/72047/centrum-pre-deti-a-rodin …

www.cdrpd.sk. 046 / 543 01 77. cdr.prievidza@cdrpd.sk. Centrum pre deti a rodiny Prievidza. Š. Závodníka 494/24. 971 01 Prievidza. Kontaktovať e-mailom. Starostlivosť o deti, výchova, príprava na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, všestranný a prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa.

Klinika detskej neurológie | Národný ústav detských chorôb

nudch.eu/kliniky/klinika-detskej-neurologie

KDN zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a svalov od narodenia do 18 rokov a 364 dní na úrovni súčasných diagnostických a liečebných poznatkov. ... Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami.

Centrum pre deti a rodiny Púchov / O nás

dedpuchov.sk

• Od roku 2005 zabezpečujeme starostlivosť o deti aj prostredníctvom 6 profesionálnych rodín, ktoré máme rozmiestnené v okresoch Púchov, Ilava, Žilina, Prievidza. Od 01.01.2019 dochádza k transformácii Detského domova Púchov, v dôsledku čoho mení aj svoj názov na Centrum pre deti a rodiny Púchov.

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A POSUDZOVANIE SITUÁCIE ... - Pulib

www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovane …

Opatrenia sa vykonávajú pre deti a rodinu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami a technikami a postupmi spoločenských vied o stave a vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti8. Zo spomínaného zákona vyplýva, že opatrenia ... organizmu, optimálna alebo aspoň uspokojivá starostlivosť. Vyššie spomínané

Dokumenty a tlačivá - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/a1f …

Dokumenty a tlačivá. Inštitúcie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ministerstvo financií SR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo spravodlivosti SR.

Desatoro pre striedavú starostlivosť o dieťa! | Najmama.sk

najmama.aktuality.sk/clanok/231647/desatoro-pre- …

Otec deti dreamstime.com. Občianske združenie ABC pre rodinu vytvorilo v súvislosti so striedavou osobnou starostlivosťou o dieťa, ktorá na Slovensku platí od 1. júna 2010, tzv. desatoro striedavej osobnej starostlivosti, ktoré má zabezpečiť, aby bol záujem maloletého dieťaťa prvoradý. Povedala to dnes na tlačovej konferencii ...

Dobročinné organizace na Slovensku - Modrý koník

www.modrykonik.sk/ine/dobrocinne-organizace-na-s …

Občianske združenie Proces-3 správa kempu pre bezdomovcov. Dobrý pastier, n.o., Jelka starostlivosť o deti bez rodičov. Občianske združenie Lumen stredisko pomoci stredisko pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom a rodinám nachádzajúcim sa v kríze a ohrozenia života

Navštevujú rodiny v osadách a vzdelávajú rómske deti. „Starostlivosť o ...

srdcovky.nadaciavub.sk/navstevuju-rodiny-v-osada …

Je ťažké počúvať o tom, že matka nemá dať čo dieťaťu jesť alebo za čo kúpiť lieky. No pre matky aj pre deti je práve príchod omamy do rodiny aspoň jednou pozitívnou udalosťou v sérii ťažkých okamihov života v chudobe. Lebo pre každú matku je najväčším povzbudením počuť, že jej dieťa napreduje a robí pokroky.

Výchova, starostlivosť a vzdelanie pre deti a mladých ľudí v ... - SME

blog.sme.sk/ozprevenciaad/spolocnost/vychova-sta …

Výchova, starostlivosť a vzdelanie pre deti a mladých ľudí v náhradnej starostlivosti. Medzi odborníkmi sa vedú diskusie o to, či je pre deti v náhradnej starostlivosti dôležitejšia výchova, alebo starostlivosť. My argumentujeme v prospech komplexnejšieho riešenia, ktoré zahŕňa výchovu, starostlivosť a vzdelávanie.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O DETI, MLÁDEŽ A RODINU - ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Ivana-Suhajdova/pub …

17.1 Sociálna starostlivos ť o deti, mládež a rodinu v rokoch 1945 až 1968 Druhá svetová vojna znamenala pre Československo predovšetkým ve ľké straty na ľudských životoch.

ŠUHAJDOVÁ, Ivana: Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu In ...

www.researchgate.net/publication/348677480_SUHAJ …

PDF | On Jan 22, 2021, Ivana Šuhajdová published ŠUHAJDOVÁ, Ivana: Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu In: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch ...

Pomoc ženám, rodinám a deťom - združenia, NO - Zoznam

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, Bratislava Hlaváčikova 26, 84105 Bratislava Výskum, propagácia, podpora a vzdelávanie v oblasti striedavej starostlivosti o deti po rozvode či po rozchode rodičov.

Názov: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre ...

www.health.gov.sk/Zdroje

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre pedopsychiatrickú a psychologickú

Slovenské matky žiadajú o výraznejšiu podporu štátu pre materstvo a rodinu

www.tkkbs.sk/view.php

Ušetrené peniaze navrhujeme radšej investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej dovolenke, podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej dovolenky, či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok. 4. Doceniť celodennú obetavosť a starostlivosť matiek o malé deti zo strany štátu.

Deti a mládež - občianske združenia (552 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/deti-a-mladez-obcianske-zdru …

Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. ... Športové združenie pre deti a mládež - florbalový klub pre chlapcov aj dievčatá FBK Galanta United, letné tábory, zumba, športové dni.

Úvod - Centrum pre deti a rodiny Orchidea, n.o.

centrumbosany.sk

Úvod. Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Orchidea, n. o. (ďalej len Centrum): Chceme Vás informovať o našom Centre, ktoré vzniklo na základe novej platnej legislatívy pre zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dvoma formami, a to pobytovou formou (výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie, dobrovoľný pobyt a ústavná ...

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova

www.cdrba-rontgenova.sk

Centrum pre deti a rodiny Bratislava ... Dennú starostlivosť o deti zabezpečujú okrem sestier a opatrovateliek vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profesionálni rodičia. ... Občianske združenie Sídlo: Röntgenova 6, 851 01 Bratislava Kontakt : 02 / 67 20 94 22 (O.Šuláková) IČO : 31817955 Číslo účtu: 1674464551/0200.

O výraznejšiu podporu štátu pre materstvo a rodinu žiada tisícky ľudí

www.tkkbs.sk/view.php

Vyše 15 000 ľudí, 40 organizácií a desiatky matiek žiadajú premiéra o výraznejšiu podporu štátu pre materstvo a rodinu, ako aj ocenenie ich materstva a osobnej starostlivosti o deti. Ich výzvu s názvom Mama je lepšia ako jasle odovzdali ich zástupkyne v Deň detí na Úrade vlády SR v Bratislave.