Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

93 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Křesťanská mezinárodní solidarita

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

Slovensko – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

Allianz - Slovenská poisťovňa | Poistenie.sk

www.poistenie.sk/poistovne/allianz-slovenska-poi …

Allianz Prievidza: Záhradnícka 24: 046/519 21 21: Allianz Nitra: Coboriho 9: 037/775 11 11: Allianz Banská Bystrica: ... Tento inštitút sa neskôr venoval výskumu škôd a prevencii proti riziku. ... Zahraničný majetok Allianz bol skonfiškovaný a obchodné vzťahy zanikli. V prvých povojnových rokoch sa Allianz koncentrovala len na ...

Mensa Slovensko

www.mensa.sk

Je súčasťou materskej organizácie Mensa International. Novinky; ... Medzinárodná rada riaditeľov (IBD) Mensy International sa rozhodla navrhnúť sériu zmien (doplnkov) k stanovám Mensy International, ktoré tvoria aj zákla stanov Mensy Slovensko. Na to, aby všetky zmeny stanov nadobudli účinnosť, ich musí členstvo schváliť v ...

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

www.sme.sk

Vyšetrenia pečene, ktoré boli dostupné na viacerých miestach na Slovensku, priniesli alarmujúce čísla. Polovici testovaných zistili stukovatenie pečene, pričom u štvrtiny išlo o ťažké štádium. Pápež koncom leta prvýkrát navštívi Mongolsko. V krajine žije jedna z najmenších katolíckych komunít na svete.

Domovská stránka | DTI

www.dti.sk

Medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva. Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva, ktorú organizovala ...

Elektronická schr... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár, ktorý nemá nárok na vydanie dokladu o pobyte s čipom, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora. Viac informácií k zahraničným štatutárom... 14. Ako si mám deaktivovať doručovanie do schránky?

Google

www.google.sk

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Súdne poplatky | Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov ...

www.najpravo.sk/sudne-poplatky.html

Súdne poplatky. 1.3. 2023, 15:03 | admin aa. Súdny poplatok je plnením, ktoré platí účastník konania pred začatím súdneho konania alebo po jeho skončení. Plnia jednak funkciu uhradzovaciu, teda slúžia na to, aby aspoň sčasti pokryli náklady, ktoré má súd so súdnym konaním a jednak obmedzovaciu funkciu, teda aby zabránili ...

Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/sk/eia/sposobile-osoby

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

Inštitút Estetickej Medicíny - IEM

iem.sk

Byť krásna, to je práca a úsilie na celý život. Moderná estetická medicína však dnes otvára takmer neobmedzené možnosti, ktoré využíva čoraz viac žien aj mužov. Som šťastná, že môžem stáť za pocitom spokojnosti a duševnej rovnováhy viac ako 20 tisícom verných klientov IEM. Cieľ vybudovať jednu z najlepších a ...

Kurzy - Francúzsky inštitút na Slovensku

institutfrancais.sk/kurzy

Kurzy. Francúzsky inštitút na Slovensku je národné referenčné centrum pre výučbu francúzštiny. Kvalita vzdelávania je pre nás na prvom mieste. Vďaka tímu kvalifikovaných lektorov v odbore francúzština ako cudzí jazyk, inovatívnym a efektívnym vzdelávacím metódam, ako i bohatej ponuke kurzov, sa s nami naučíte po ...

SMER - SD | Slovenská sociálna demokracia | Kontakt

strana-smer.sk/kontakt

Medzinárodná tajomníčka strany SMER - SD International secretary of SMER - SD ... 917 01 Prievidza tel.: 046/5426174 e-mail: okrespd@strana-smer.sk: Púchov: ... Okresné organizácie SMER - SD v Banskobystrickom kraji. Popis Kontakt

Štatistický úrad SR - Úvodná stránka

slovak.statistics.sk/wps/portal

02.06.2023 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR. Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 21. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 20. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ...

Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

Slovenská Wikipédia · O Wikipédii · Mailing listy · Štatistika · Wikipediáni · Pomoc · Kaviareň (diskusia redaktorov) · Medzinárodná spolupráca · Pieskovisko · Projekty. Ďalšie projekty. Wikipédiu prevádzkuje nezisková nadácia Wikimedia Foundation, ktorá spravuje aj veľa iných mnohojazyčných a otvorených projektov:

Jízdní řády IDOS.cz

cp.hnonline.sk/vlak/spojenie

IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS.

Vydávanie PL - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

polovnickakomora.sk/sk/polovne-listky/vydavanie- …

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov. Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné ...

Sociálne štipendiá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/socialne-stipendia

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších ...

Úvod_original | Technická inšpekcia, a.s.

www.tisr.sk/sk/uvod/uvod_original.html

O nás. Profil Sme akciová spoločnosť, ktorej zakladateľom je štát, pričom v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a. s.; História Máme vyše 20 ročnú históriu. Vznikli sme v roku 1996 ako príspevková organizácia a v roku 2006 sme boli transformovaní na akciovú ...

Titulná stránka -... - UPVS

www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Vážení používatelia, Sociálna poisťovňa zefektívňuje proces vydávania prenosných dokumentov A1 pre prácu v zahraničí. Od 15. mája 2023 je možné požiadať o A1 prostredníctvom elektronického formulára, pričom odpoveď vám bude doručená priamo do elektronickej schránky.

513/2009 Z. z. Zákon o dráhach | Aktuálne znenie - Zákony pre ľudí

www.zakonypreludi.sk/zz/2009-513

Čl. I. PRVÁ ČASŤ. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1. Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky, b) schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky, c) prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností, d) prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej ...