Nadácie a nadačné fondy • okr. Prievidza a okolie

Památník Leoše Janáčka

Památník Leoše Janáčka

Hukvaldy. Rodná obec, ze které Leoš Janáček odešel už jako jedenáctiletý, ale nikdy na ni nezapomněl. Navštivte i vy tato místa, kde trávil prázdniny a volný čas, kde sbíral inspiraci, lidové písně či nápěvky mluvy. Expozice v Janáčkově domě vás přenese do …

99 kmČeská republika Hukvaldy 79 + pobočka

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 10:00)

Nadace Jana Pivečky

Motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich aktivit. Ochrana životního prostředí. Budování zdravé občanské společnosti.

Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích

Provozujeme závodiště a organizujeme dostihové závody. Nabízíme tréninky na dráze se službami dojíždějícího trenéra.

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v odborné a jazykové oblasti. Podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků školy.

Nadační fond Student

Nezisková organizace byla založena s cílem získávat finanční prostředky od podniků, soukromých podnikatelů i jednotlivců, a také od rodičů, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu aktivit.

Studijní nadace CS Cabot

Udělujeme stipendia studentům vysokých škol. Podporujeme studenty z rodin s nižšími příjmy při vysokoškolském studiu.

SALUS, o.p.s.

Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou nouzí.

1 Neziskový sektor - Wolters Kluwer

obchod.wolterskluwer.sk/sk/ukazka.dm-12149.pdf

Do majetku nadácie sa započítajú aj nadačné fondy, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie. Ostatný majetok nadácie tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere a iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania ani nadačného fondu.

Vzorové nadácie a nadačné fondy | TREND

www.trend.sk/csr/vzorove-nadacie-nadacne-fondy-2

Certifikaty Zdroj: Asociáciu firemných nadácii a nadačných fondov. Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s ...

Vzorové nadácie a nadačné fondy | TREND

www.trend.sk/csr/vzorove-nadacie-nadacne-fondy

Certifikaty Zdroj: Asociáciu firemných nadácii a nadačných fondov. Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s ...

Nadácie | itretisektor.sk

itretisektor.sk/pravo/pravne-formy-organizacii-n …

Nadácie. Nadácie predstavujú v našom právnom poriadku majetkové združenie, ktoré sa v zmysle dôvodovej správy považujú za banky neziskového sektora. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. V slovenskom právnom poriadku poznáme výlučne súkromné nadácie, ktoré ...

Nadačné fondy - Trenčianska nadácia

www.trencianskanadacia.sk/vsetko-o-darovani/nada …

Nadačné fondy. Nadačný fond je jedinečný produkt nadácie zameraný na dlhodobú podporu darcovstva v komunite. Je to tiež vnútorný nástroj nadácie na prijímanie, zhodnocovanie a v konečnom dôsledku rozdeľovanie prostriedkov vložených či zhodnotených vo fonde. Používanie prostriedkov nadačného fondu má svoje pravidlá ...

Všetky nadačné fondy

www.nds.sk/nadacne-fondy-kat/vsetky-nadacne-fondy

Nadácia pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Nadačné fondy - Karpatská nadácia

karpatskanadacia.sk/nase-riesenia/nadacne-fondy

Nadačné fondy spravované Karpatskou nadáciou. Naše nadačné fondy prinášajú finančnú podporu aktívnym ľuďom a organizáciám na východe Slovenska, ktoré sa snažia z tohto regiónu vytvoriť lepšie miesto pre život. Nadačné fondy sú zároveň efektívnym nástrojom pre darcov, ktorý im umožňuje vytvoriť vlastný ...

Nadačný Fond Slovenských Elektrární - Nadácia Pontis

www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-slove …

Poslanie a programová stratégia. Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bol vytvorený v roku 2011 a je prioritne zameraný na podporu projektov v oblastiach sociálnych vecí, životného prostredia a vzdelávania. Fond financuje projekty v 5 kľúčových oblastiach podpory – energetická efektívnosť miest a obcí ...

Nadačné fondy | Nadácia Lea

www.nadacia-lea.org/nadacne-fondy

Nadačné fondy. Kapitálový nadačný fond LUNA. ... Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže navyšovať výšku a počet štipendií. Cieľom tohto fondu je pomoc najmä konkrétnym deťom, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe ...

Piaristická nadácia

www.piaristickanadacia.sk

O nás. Piaristická nadácia vznikla v roku 2020 pri Reholi piaristov na Slovensku s cieľom napĺňať poslanie nadácie najmä formou finančnej a materiálno-technickej podpory vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež v obnove a podpore cirkevných kultúrnych ...

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA - Penta Investments

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

V zložení orgánov nadácie nedošlo k zmene. 9. ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE V ORGÁNOCH NADÁCIE V roku 2012 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta ani žiadnemu inému orgánu nadácie. 10. NADAČNÉ FONDY V roku 2012 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11. ZÁMERY NADÁCIE PENTA NA ROK 2013

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA - Penta Investments

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

V zložení orgánov nadácie nedošlo k zmene. 9. ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE V ORGÁNOCH NADÁCIE V roku 2011 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta, ako ani žiadnemu inému orgánu nadácie. 10. NADAČNÉ FONDY V roku 2011 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11. ZÁMERY NADÁCIE PENTA NA ROK 2012

VÝRONÁ SPRÁVA Nadácie Rozum a Cit za rok 2013 - Daneprolidi.cz

www.rozumacit.sk/nadacia/doc/2013-vyrocna-sprava …

Patrónkou Nadácie Rozum a Cit je už vyše desaťročie skvelá herečka , veľkorysá a ... nadácia nemá a nikdy nemala založené žiadne nadačné fondy. REHĽAD OP FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA ... Rodina Prchalová Prievidza 500,00 eur Sociálna výpomoc – ľadnička, aut. práčka ...

Projekty | Nadácia Lea

www.nadacia-lea.org/projekty

A možno inšpirovaním ľudí k ďalšej činnosti, ktorá môže obohatiť naše životy. Prvým krokom pre Nadáciu LEA v tomto projekte bude znovu nájdenie a zviditeľnenie pamiatok a zaujímavostí obce Pusté Čemerné, v ktorej ma Nadácia LEA svoje sídlo. Veríme, že sa tak staneme pre priaznivcov obce prínosom.

Nadačné fondy, Komunitná nadácia Liptov - KNL

www.knl.sk/zalozenie-nadacneho-fondu

Nadačné fondy. Komunitná nadácia Liptov (KNL) pripravuje pre darcov v rámci svojich aktivít viacero alternatív darovania, ktoré im umožnia v prípade záujmu intenzívnejšie vstupovať do procesu nakladania s darom. ... KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z ...

Podmienky účasti - Neziskové organizácie Pomocník - Google Help

support.google.com/nonprofits/answer/3215869

Organizácie musia byť označené ako nadácie, fondy, náboženské komunity alebo združenia, ktorých cieľom je verejnoprospešná činnosť tak, ako je uvedené v 7. článku v 7. odstavci zákona o dani z príjmu z roka 2004, v znení neskorších predpisov. ... nadácie, (5) nadačné fondy, (6) všeobecne prospešné spoločnosti a (7 ...

Výročná správa Nadácie J&T - Nadace J&T

www.nadacejt.cz/data/clanky/106/dokumenty/vyrocn …

Projekty Nadácie J&T 28 ... Imanie a peňažné fondy 8 744,47 € 8 744,47 € 2. Fondy tvorené zo zisku 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov 68 446,06 € 114 720,07 € ... Poskytnuté nadačné príspevky 1 514 713,45 € - z podielu zaplatenej dane z r. 2014 1 271 746,42 € - z podielu zaplatenej dane z r. 2015 141 817 ...

Výročná správa Nadácie Pontis za rok 2016 - Issuu

issuu.com/nadaciapontis/docs/vyrocna_sprava_nada …

Tím Nadácie Pontis trávil v roku 2016 teambuilding v krásnom prostredí včelnice Včelí kRaj v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. ... Programový manažér Koordinuje nadačné fondy ...

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

Jaroslavy Koštiaľovej, správkyne nadácie VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2015 . Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika 2 ... NADAČNÉ FONDY V roku 2015 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11.