Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií • okr. Prievidza a okolie

Úřad pro civilní letectví

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Ministerstvo dopravy

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

Státní plavební správa

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a …

2,5 km smerom 245° od železničnej stanice Prievidza. Trávnatá VPD 22R (04L) má rozmery 950 x 85 m, dráha 22L (04R) 950 x 30 m. Nadmorská výška VPD je 853 ft / 260 m. 1.11 Letové zapisovae a ostatné záznamové prostriedky Lietadlo nebolo vybavené palubným záznamovým zariadením pre zápis parametrov letu.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Created Date: 11/14/2013 9:53:09 AM ...

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ - Portal Gov.pl

www.gov.pl/documents/905843/1047987/20160693RKEN …

Take-off site: Aerodrome Prievidza / LZPE Flight phase: manoeuvring Place of accident: 130 m south-west of the border crossing between Slovakia and Poland N 49°15'44.65", E 020°6'50.84" Date and time of accident: 20.04.2016, 12 h 17 min Note: All time data in this report are indicated in UTC.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a …

Challenge Cup-Gliding 2018 Prievidza (ďalej len „FCC Gliding 2018“), poas piatej súťažnej disciplíny, vo fáze manévrovania v spolonom stúpavom prúde, prišlo v pravotoivej zákrute k stretu dvoch súťažných vetroňov typu LS8-18, súťažných znaþiek „A“ a „P2“, v priestore pri Lietavskej Svinnej - Babkov.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx

Skutočný dopravca. 1. Zmluva vychádzajúca z definície podľa článku 1, odsek 1, uzavretá medzi dopravcom a skutočným dopravcom vychádza zo zmluvy podľa ustanovení tohto dohovoru. Na účely tejto zmluvy všetky ustanovenia tohto dohovoru, týkajúce sa prepravcu budú aplikované na dopravcu ako aj na skutočného dopravcu. 2.

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia ... - SSC

www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp …

MDPT – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií MVRR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja OJ – Official Journal PK – pozemná komunikácia SSC – Slovenská správa ciest STN – slovenská technická norma STN EN – európska norma prevzatá do sústavy STN

Ministry of Transport and Construction (Slovakia) - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Transport_and_ …

The Ministry of Transport, Construction and Regional Development ( Slovak: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR ), previously the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of SR ( Slovak: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, MTPT SR [1] ), [2] is a government ministry of ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.mindop.sk/ministerstvo-1/kontrola-statny-doz …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR SMERNICA . 44/2009 zo dňa 18. 12. 2009 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru v doprave na dráhach Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (alej len „ministerstvo“) podľa § 36 ods. 1 písm. o), § 40 a § 41 zákona þ. 514/2009 Z. z. o ...

L 14 letiská : Navrhovanie a prevádzka letísk. I. zväzok - Google Books

books.google.com/books/about/L_14_letisk%C3%A1.h …

Slovensko Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Sekcia civilného letectva: Publisher: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, 2003: ISBN: 8096874756, 9788096874750: Length: ... Slovensko Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Sekcia civilného letectva. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, 2003 ...

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Ministerstvo dopravy hľadá budúcich pilotov či leteckých opravárov. Práca v leteckej doprave patrí dlhodobo nielen medzi najzaujímavejšie, ale aj medzi najlepšie platené dopravné odvetvia. Napriek tomu má aj letectvo problém s nedostatkom zamestnancov, ktorý sa ministerstvo rozhodlo riešiť... Čítať viac.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu …

ŽIADOSŤ. o dočasné vyradenie vozidla/predĺženie dočasného vyradenia vozidla/ opätovné uvedenie vozidla do prevádzky*). A. Podpísaný(á) žiadateľ žiada, aby opísané vozidlďalej o bolo dočasné vyradené/opätovne uvedené do prevádzky*). 1. Identifikačné údaje o žiadateľovi. Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno .....

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu …

ŽIADOSŤ. o uznanie typového schválenia ES/schválenia *) jednotlivo dovezeného vozidla . z . členského štátu/iného zmluvného štátu *) A: Podpísaný(á) vlastník jednotlivo dovezeného vozidla žiada, aby ďalejopísanému vozidlu bolo uznané typové schválenie ES alebo schválenie z členského štátu alebo z iného zmluvného štátu

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

da.mindop.sk/ministerstvo-1/kontrola-statny-dozo …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (alej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 1 písm. b), § 106 a § 107 zákona þ. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_Slove …

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy a súčasne jedno z ministerstiev Slovenska.Sídli v Administratívnej budove spojov v Bratislave.Medzi hlavné úlohy ministerstva spadá správa železničnej, trolejbusovej, kombinovanej a cestnej dopravy, pozemných komunikácii, plavby a prístavov, letectva, pošty, telekomunikácie a cestovného ruchu.

48/2008 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/48

Číslo: 48/2008 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...

614/2006 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/614/2 …

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla: Typ: Vyhláška: Dátum schválenia: 22.11.2006: Dátum vyhlásenia: 30.11.2006: Dátum účinnosti od: 01.05.2007: Dátum účinnosti do: 31.12.2007: Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a ...

363/1996 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/363/1 …

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave. ... Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky: Právna oblasť: Cestná doprava; Nachádza sa v čiastke: 128/1996: Číslo Dátum účinnosti

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou ...

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-180/2020

Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 180/2020, účinný od 01.07.2020

357/2007 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - Slov-lex

skolenie.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/ …

Číslo: 357/2007 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a ...

Certifikáty - Hepos Valašské Meziříčí

www.heposvm.cz/certifikaty.php

Vydalo Ministerstvo dopravy, dne 13. června 2011 v praze, č. j. 1578/2011–150–SCH2. Osvedčenie ZVS Impex a. s. Konštrukcia, inštalácia, údržba a opravy nepriebojných poistných armatúr. ... Vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, dne 23. ledna 2009 v Bratislavě, č. k 1120/2009.

274/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/274/2 …

Číslo: 274/2002 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov. Typ: Vyhláška. Dátum schválenia: 06.05.2002. Dátum vyhlásenia:

353/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/353

Číslo: 353/2009 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly ...

249/1997 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/249/1 …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.