Ministerstvo hospodárstva • okr. Prievidza a okolie

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Mesto PRIEVIDZA - Ministerstvo hospodárstva SR ako... | Facebook

www.facebook.com/mestoprievidza/posts/3632250700 …

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zameranú na podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikov v rámci Iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra.

Okresné úrady / Klientske centrá / Prievidza, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ ... Klientske centrum Prievidza Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza Prednosta ... lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav . od 1. mája 2021 na dobu neurčitú.

MHSR

www.mhsr.sk

Na Ministerstvo hospodárstva SR nastupuje nový štátny tajomník Branislav Sušila. Od štvrtku 1. júna 2023 posilní vedenie Ministerstva hospodárstva SR nový štátny tajomník. Stane sa ním Branislav Sušila, ktorého menovanie schválila Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 31. mája. Viac. Prvý investor v priemyselnom parku v ...

PLÁN SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE ÚZEMIA - Eurofondy 2020

www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/ …

HBP Hornonitrianske bane Prievidza . 4 HDP Hrubý domáci produkt INEKP Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030 ... MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Žiadosť o investičnú pomoc | Investičná pomoc | Podpora investícií ...

www.economy.gov.sk/podpora-investicii/podpora-in …

Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku na Ministerstvo hospodárstva SR. Formulár žiadosti podávaný žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci: žiadosť o investičnú pomoc (docx, 81kB) podľa § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, žiadosť o investičnú pomoc v anglickom jazyku, (docx, 78kB ...

Kontakt | MHSR

www.mhsr.sk/kontakt

Kontakt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832. Podateľňa otváracie hodiny: 8.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod., podatelna@mhsr.sk Kontakt pre médiá: tlacove@mhsr.sk Otázky k energodotáciám: energodotacie@mhsr.sk Otázky k dotáciám na nájomné: najmy@mhsr.sk

Prievidza - Ministerstvo hospodárstva verí, že ďalší nová... | Facebook

www.facebook.com/MYHornaNitra/posts/101571543483 …

Ministerstvo hospodárstva verí, že ďalší nová funkcia zefektívni pomoc regiónu, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v nej prínos nevidí a samosprávy sa hnevajú, že sa k nim...

Ministerstvo | MHSR - Slovensko

www.economy.gov.sk/ministerstvo

Ministerstvo Informácie o MH SR. Prevencia korupcie. Pripomienkové konanie. Bezpečnosť a krízové riadenie. Legislatíva ... Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 info@economy.gov.sk 00421 2 4854 1111 ...

Dotácie na energie | Ministerstvo hospodárstva SR

energodotacie.mhsr.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu.Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine.

Ministerstvo hospodárstva Prievidza (6 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-hospodarstva/pr …

Slovensko Trenčiansky kraj Ministerstvo hospodárstva - Prievidza. 1 - 6 z celkom 6 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Pridať hodnotenie. Výskum ,udržiavanie a ochrana genetických zdrojov ovocných druhov, pestovanie a spracovanie ovocia. ...

Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev | Plán obnovy | Podpora ...

www.economy.gov.sk/podpora-investicii/plan-obnov …

Kontakt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 info@economy.gov.sk

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPII-MH/DP ... - OPVaI

www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane …

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Odpadové hospodástvo, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ ... Prievidza. Púchov. ... Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva (DOCX, 18 kB) Žiadosť o vyjadrenie ku kolaudácii (DOCX, 19 kB)

Informácie o MH SR | Ministerstvo | MHSR - Slovensko

www.economy.gov.sk/ministerstvo/informacie-o-mhsr

Informácie o MH SR. Štatút. Vedenie ministerstva. Organizácie v pôsobnosti rezortu. Kompetencie. Organizačný poriadok. Výročné správy. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,

Legislatíva | Ministerstvo | MHSR - Slovensko

www.economy.gov.sk/ministerstvo/legislativa

Riadiace akty Ministerstva hospodárstva SR v roku 2008 . Metodicke pokyny 31 12 2008.pdf 36.3 K [pdf] Prikazy ministra 31 12 2008.pdf 35.7 K [pdf] Rozhodnutia ministra 31 12 2008.pdf ... Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 info@economy.gov.sk 00421 2 4854 1111 ...

Coworking Prievidza | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ...

www.facebook.com/groups/1457820241190183/posts/2 …

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky informuje: Nárok na dotácie budú mať po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky...

Dotácie | Ministerstvo | MHSR

www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie

Kontakt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 info@economy.gov.sk

503/2022 Z.z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva ... - Slov-lex

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/503/2 …

Zrušovacie ustanovenie. Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení vyhlášky č. 168/2021 Z. z. § 15.

MHSR

www.mhsr.sk/uploads/files/UvYEwHuC.pdf

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 21.02.2000 ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Bratislava - Facebook

www.facebook.com/mhsr.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, Slovakia. 16,036 likes · 94 talking about this · 318 were here. Aktuality, novinky a informácie z rezortu hospodárstva