Oddelenia centrálnej sterilizácie • okr. Prievidza a okolie

Centrální sterilizace - Fakultní nemocnice Brno

Specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno.

Operační sály a centrální sterilizace - Pardubická nemocnice

Zajišťujeme provoz 8 operačních sálů, s režimem mezoseptickým až superaseptickým. Centrální sterilizace provádí sterilizační procesy pro vlastní klinická pracoviště i pro zbylé operační obory nemocnice.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz oddělení centrálních sálů a sterilizace. Provádíme sterilizace nástrojů, pomůcek, prádla a zdravotního materiálu. Zajišťujeme operační provoz.

Oddelenia, Zdravotná starostlivosť - Hospital-Bojnice.sk

www.hospital-bojnice.sk/zdravotna-starostlivost/ …

046/5112331. Neurologické oddelenie. neuro-muzi@hospital-bojnice.sk, neuro-zeny@hospital-bojnice.sk, neuro-jis@hospital-bojnice.sk. OAIM oddelenie. 046/5112178. Očné oddelenie. 046/5112355. Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie. Oddelenie klinickej biochémie.

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný ústav detských chorôb

nudch.eu/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliz …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS) PhDr. Yveta Béressová, vedúca sestra Tel: +421 2 59371 892, e-mail: yveta.beressova@nudch.eu Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) na základe poznatkov z epidemiológie, mikrobiológie, fyziky, chémie i samotného charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno – preventívnej starostlivosti zabezpečuje ich sterilizáciu a ...

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

www.hospital-bojnice.sk/zdravotna-starostlivost/ …

Nové oddelenie Centrálnej sterilizácie v pavilóne „C“ bolo uvedené do činnosti dňa 16.09.1991. V roku 1991 boli zrušené sterilizačné bubny ktoré boli nahradené Lukasterikovým obalom (sáčky a hárky). V roku 1993 sme zaviedli bodovanie spotreby sterilných zdravotníckych pomôcok. ... Nemocnica s poliklinikou Prievidza ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenia Oddelenie centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Centrálnymi operačnými sálami. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/ostatne-oddele …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje proces prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok na opakované použitie pre oddelenia a ambulancie ústavu. Pracovníci oddelenia vykonávajú zber dekontaminovaných zdravotníckych pomôcok, ich odvoz v prepravných boxoch na Oddelenie centrálnej sterilizácie Národného onkologického ...

Nemocnica Bojnice - kontakty, oddelenia, telefónny kontakt, adresa

www.i-nemocnica.sk/nemocnica/bojnice.php

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou Telefónna ústredňa: 046 / 5112 111 . Kliniky, oddelenia a ambulancie . ... Oddelenie centrálnej sterilizácie Oddelenie klinickej biochémie Oddelenie klinickej mikrobiológie Oddelenie pľúcnych chorôb Ortopedicko-traumatologické ...

Pracoviská | Národný onkologický ústav (NOÚ) - nou.sk

www.nou.sk/pracoviska

Pneumologicko – endoskopické ambulancie I., II. Kliniky a oddelenia. Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ | Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ. Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ. Rádiologické oddelenie. Pokyny pred vyšetrením na jednotlivých pracoviskách.

Oddelenie centrálnej sterilizácie - nusch.sk

nusch.sk/sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky ...

Zrekonštruované priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie

www.nspnz.sk/2022/03/10/zrekonstruovane-priestor …

Priestory a služby Oddelenia centrálnej sterilizácie boli v roku 2021 pozastavené z dôvodu jej rekonštrukcie. S potešením môžeme oznámiť, že v týchto dňoch Oddelenie centrálnej sterilizácie už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby. „Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a…

Centrálna sterilizácia opäť v prevádzke / Újra működik a központi ...

www.novezamky.sk/centralna-sterilizacia-opat-v-p …

Priestory a služby Oddelenia centrálnej sterilizácie boli v roku 2021 pozastavené z dôvodu jej rekonštrukcie, avšak v týchto dňoch už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby. „Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a skvalitnenie poskytovaných služieb,” povedal riaditeľ Fakultnej nemocnice s ...

Centrálna sterilizácia | Nemocnica AGEL Košice-Šaca

nemocnicakosicesaca.agel.sk/pracoviska/nelozkova …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje a vykonáva sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, podľa potrieb jednotlivých zložiek primárnej, sekundárnej a následnej liečebnej starostlivosti. ... Profesionálnym prístupom k práci a zodpovednosťou, sa pracovníci centrálnej sterilizácie významne podieľajú na prevencii ...

Centrálna sterilizácia to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/centralna-sterilizacia- …

O oddelení. Oddelenie centrálnej sterilizácie je začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené v komplementoch pavilónu LP 180 na prízemí, a to v spojovacej chodbe LP 240-LP180. Má samostatný vchod (vstup je bezbariérový), cez ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/212-sk/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) vzniklo v roku 1997 ako súčasť Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. • zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok, • poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu, • vykonáva ...

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-centralnych-o …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE. Tel. 031/ 783 3481. Oddelenie Centrálnej sterilizácie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante od roku 1981 poskytuje zdravotnícke výkony sterilizácie a inej dekontaminácie. V základnom spektre svojej činnosti sa OCS opieralo o vôbec prvú koncepciu odboru zo začiatku roku 1981, ktorej základnou ...

Oddelenie centrálnych operačných sál - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/oddelenia/cos

Oddelenia Oddelenie centrálnych operačných sál Komplex operačných sál (KOS) nachádzajúci sa na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín vo FN Trnava bol zriadený v roku 2007. K oddeleniu sa organizačne pričlenilo Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) nachádzajúce sa na prízemí pavilónu vedené spoločným primárom a v tejto koncepcii pracovalo až do roku ...

Vydanie č.: Zmena č.: Účinnosť od: ORGANIZAýNÁ ŠTRUKTÚRA

unlp.sk/wp-content/uploads/2021/05/Po-03.1-Organ …

trakt a Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie Transplantačné oddelenie Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód II. psychiatrická klinika Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Ambulancia ortopedickej protetiky Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Oddelenie patológie

Oddelenia – Univerzitná Nemocnica – Nemocnica svätého Michala a.s.

nsmas.sk/kategoria/oddelenia

Neurologické oddelenie – Klinika SZU. Neurologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity sa nachádza v nemocničnej časti UN – Nemocnice sv. Michala, a.s. (nemocnica Ministerstva vnútra SR) a zabezpečuje diagnostiku, liečbu a v prípade potreby aj dispenzarizáciu (sledovanie) pacientov s celým spektrom neurologických ...

Komárňanská nemocnica má vynovenú centrálnu sterilizáciu

nemocnicakomarno.agel.sk/nemocnica/novinky/22042 …

V Nemocnici AGEL Komárno, ktorá stále modernizuje a renovuje, prešli najnovšie obnovou priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie. Tie sú síce pred zrakmi pacientov skryté, ale pre chod nemocnice o to dôležitejšie. Obnovu financovala nemocnica z eurofondov v celkovej hodnote 320 000 €. Oddelenie centrálnej sterilizácie svoje služby v oblasti sterilizácie ponúka aj ...

Zoznam ambulancií | Univerzitná nemocnica Martin

www.mfn.sk/ambulancie

Oddelenie centrálnej sterilizácie. Oddelenie chronickej bolesti. Oddelenie cievnej chirurgie. Ambulancia cievnej chirurgie; Angiologická ambulancia; Oddelenie klinickej imunológie a alergológie. Oddelenie klinickej mikrobilógie. Oddelenie lekárskej genetiky. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Oddelenie manažérstva kvality.

Úsek klinickej mikrobiológie - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/usek-klinickej-mikrobiologie

Úsek klinickej mikrobiológie. Zabezpečujeme rutinné a špeciálne diagnostické postupy pre účely zistenia etiológie mikrobiálnych chorôb a stanovenie kauzálnej antimikrobiálnej terapie a pre účinné opatrenia proti vzniku, rozvoju a šíreniu týchto chorôb. Našim cieľom je poskytnúť rýchlu a kvalitnú diagnostiku v súlade ...

Unikátny projekt spojil Nemocnicu Poprad so 40 nemocnicami vo svete

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny; ... Vysoké štandardy na oddelení centrálnej sterilizácie opäť pozitívne odprezentovali popradskú nemocnicu. Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA: „Veľmi si vážime, že na ...

Nelôžkové oddelenia – SVLZ - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Nelôžkové oddelenia – SVLZ. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Hematológia a transfúziológia. Klinická mikrobiológia. Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie. Oddelenie nukleárnej medicíny. Patologická anatómia.

Nemocnica Ružinov - UNB.SK

www.unb.sk/Nemocnica-Ruzinov

Riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava Bratislava - Ružinov Pažítková 4 821 01 Bratislava +421 2 48234 111 / www.unb.sk