Múzeá

Hornonitriansky banský skanzen – baňa Cigeľ

Jazda banským vláčikom v dĺžke 2 312 metrov do hnedouhoľnej bane. Prehliadka podzemných banských priestorov, v minimálnej hĺbke 80 m pod povrchom, v bývalej časti II. ťažobného úseku.

Skanzen Valaská Belá

Sklársky skanzen na Slovensku. Ukážky fúkania, zdobenia, tvarovania skla.

Skanzen Čičmany

Drevenice s ornamentálnou výzdobou, priblíženie života v Čičmanoch.

22 kmČičmany 42

Skanzen Banská Štiavnica

Múzeum ľudovej architektúry. Súčasťou prehliadky je zostup do podzemia.