Meranie osvetlenia • okr. Prievidza a okolie

Kraus-elektro

Řešíme projekty pro stavební povolení, pro provedení stavby a skutečné stavy elektroinstalace. Nabízíme tvorbu a úpravu projektové dokumentace v programu eplan 5/p8. Provádíme měření a výpočty umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1. Zabýváme se …

304 kmČeská republika Benecko - Mrklov, Mrklov 40
LUXECO s.r.o.

LUXECO s.r.o.

Abyste se ve svém domě či bytě cítili dobře, je třeba správně vybrat osvětlení a umístit jej v interiéru na vhodné místo. To jak máme osvětlený domov, skutečně ovlivňuje náš život, zejména náladu a energii. Vždyť fakt, že se doma cítíme dobře, je základem …

Solardino.cz

Solardino.cz

Internetový prodej LED zářivek a žárovek. LED panelů, LED stropních světel, LED pásky i mnoho jiných dalších produktů za velmi výhodné ceny. Obrovská úspora energie pro Vás až 80 %. Prodáváme také ostatní LED produkty pro velkoodběratele. Zabezpečujeme …

Klimat, spol. s r.o.

Nabízíme služby soudního znalce v oboru: výpočty denního osvětlení interiérů, oslunění a zastínění bytů i pozemků.

Ing. Aleš Kaňa

Nabízím měření a výpočty umělého i denního osvětlení, technické zprávy. Poskytuji poradenství v oblasti osvětlování.

Ing. Pavel Janečka

Měření a výpočty umělého a denního osvětlení, poradenství v oboru osvětlování, nabídka inženýrské činnosti.

ZATVORENÉ (Otvára v Po nonstop)

Sonel MPI-530 - nová generácia revíznych, multifunkčných prístrojov pre ...

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/sonel-mpi- …

Meranie osvetlenia. Ďalšou rozširujúcou funkciou tohto komplexného prístroja je meranie intenzity osvetlenia, špeciálnym adaptérom - sondou so snímačom osvetlenia. Vďaka tomuto má užívateľ okrem elektrických meraní a záznamu (datalogging), k dispozícii aj plne funkčný lux-meter, umožňujúci meranie osvetlenia v súlade s ...

Laboratóriá - skúšobné — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

Validácia a meranie čistých priestorov. Kalibrovanie počítačov častíc. Skúšobné laboratórium. ... Meranie osvetlenia. Skúšobné laboratórium svetelnej techniky. Projekty osvetlenia. Predaj meracích prístrojov. ... VUP, a.s., Prievidza Nábrežná 4, 97104 Prievidza. Skúšobné laboratórium. Meranie vlastností kvapalín a ...

Nová séria luxmetrov od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť a nová ...

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/nova-seria …

Toto zaručuje správne meranie intenzity osvetlenia bez ohľadu na povahu zdroja osvetlenia. Funkcia zapamätania maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty. Režim relatívnej hodnoty. Funkcia Peak-Hold pre zachytenie špičiek svetelného impulzu s dobou trvania dlhšou ako 0,1 sek. (0,4 sek. pre LXP-2) a pritom menšou ako 1 sek.

Enviroregister.sk | Meranie prašnosti a chemických škodlivín

www.enviroregister.sk/meranie-prasnosti-a-chemic …

Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC. ... VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza Akreditované laboratória na meranie chemických faktorov a prašnosti. Identifikácia látok, prípravkov, produktov. Technicko-bezpečnostné parametre a mnoho ďalších.

Meracie metódy (1. časť: Meranie svetla a osvetlenia - ASB.sk

www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-bud …

Spoločnou požiadavkou noriem z oblasti svetla a osvetlenia je meranie svetelnotechnických vlastností svetelných zdrojov, svietidiel, osvetlených predmetov a osvetľovacích zariadení. Prvá časť článku prináša bližší pohľad na niektoré pojmy, ktoré sa využívajú pri meraní svetla a osvetlenia. Ďalšia časť sa bude venovať pravidlám hodnotenia a vyjadrovania neistôt ...

Fotometre: Presné meranie intenzity osvetlenia | Testo, s.r.o.

www.testo.com/sk-SK/produkty/fotometre

Fotometre sa preto používajú tiež na meranie nasledovných kritérií, i ďalších: • Distribúcia svetla a intenzita osvetlenia na pracovisku. • Optimálne svetelné podmienky vo verejných budovách. • Meranie distribúcie svetla na veľtrhoch a výstavách. • Dobré osvetlenie stroja vo výrobe.

Luxmetre / Solarimetre | Eshop Meracie prístroje.sk

www.meraciepristroje.sk/luxmetre-solarimetre

Luxmeter EXTECH EA33. Luxmeter so širokým rozsahom (až 999 000 Luxov) vhodný aj pre vonkajšie meranie a priame merania svetelných zdrojov. Rozsah 0,01 až 999 000 luxov. Jednotky Lux / Fc. Meranie nízkej intenzity a luminiscencie.

Meranie osvetlenia - uniba.sk

zona.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoretic …

Meranie osvetlenia.xlsx/Pracovný postup Meranie osvetlenia Cieľ: Odmerajte osvetlenie na vybraných miestach v učebni. Úlohy: 1. Odmerajte osvetlenie v učebni na rôznych miestach, za rôznych podmienok osvetlenia učebne. 2. Porovnajte získané výsledky s odporúčanými hodnotami osvetlenia pre rôzne typy priestorov. 3.

Protokol z merania - Osvetlenosť: Monitoring a diagnostika

www.zadania-seminarky.sk/meranie/protokol-z-mera …

Rozhodli sme vykonávať meranie formou združeného osvetlenia na pracovnej rovine. Z tohto dôvodu sme v miestnosti zapli všetky svietidlá a meranie sme začali vykonávať vo výške 850 mm. Určili sme si postup merania od bodu 1 až po bod 10. Postavili sme sa ku prvému bodu a z natiahnutou rukou sme umiestnili fotónku do bodu 1 vo ...

Meranie denného osvetlenia - svetloposudok.sk

svetloposudok.sk/svetlotechnika/meranie-denneho- …

Účelom merania denného osvetlenia budov je zvyčajne overenie, či boli pri realizácii stavby splnené podmienky a hodnoty osvetlenia podľa projektu, a či sa splnili normatívne požiadavky. Takéto meranie sa spravidla vykonáva pred kolaudáciou a protokol z merania je potom podkladom pre rozhodnutie o uvedení stavby do užívania.

Luxmetre od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť, vyššia kvalita

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/luxmetre-o …

Nová séria luxmetrov od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť a nová funkcionalita. Analyzátor kvality siete PQM-703. Tento krát Vám predstavujeme sériu, troch nových meračov osvetlenia. Prvý luxmeter s označením LXP-2 je priamym nástupcom obchodne veľmi úspešného a spoľahlivého luxmetra LXP-1.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/24829/fin …

dlhodobé meranie teplotnej závislosti fotovoltaických článkov a lithium-polymérových akumulátorov. Merací systém zostavený na univerzálnej doske pozostával z obvodov na meranie teploty, osvetlenia a nabíjacieho obvodu, ktorý nabíjal akumulátor s kapacitou 110 mAh. Ako zdroj slúžil PV článok BSK-SP9261.

Luxmetre pre presné meranie osvitu | Testo, s.r.o.

www.testo.com/sk-SK/produkty/luxmetry

Výhody Luxmeterov Testo. Ako líder na trhu prenosnej meracej techniky ponúka Testo praxou osvedčené luxmetre: Kompaktné prevedenie: ručné luxmetre sú obzvlášť vhodné pre rýchle, nekomplikované meranie. Svetelné senzory zodpovedajú senzitivite ľudského oka. Pohodlné odčítané namerané hodnoty pomocou funkcie Hold.

VYSOKÉ U ČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě

www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php

fotodiódy a jej použitím na meranie osvetlenia a meranie doby svetelného impulzu. Po popise luminiscen čnej diódy (zvolený zdroj svetla prístroja) uvádzam jej výhody. Samostatná kapitola je venovaná prieskumu trhu. Zdrojom informácií boli webové stránky výrobcov meracích prístrojov a komer čných predajní. Parametre

Sonel MPI-530 - nová generácia revíznych, multifunkčných prístrojov pre ...

www.forum.elektroprumysl.cz/merici-technika/sone …

Multifunkčné, revízne, prístroje pre meranie a testovanie elektrickej inštalácie získali široký ohlas u používateľov, ktorí uprednostňujú kombináciu všetkých meracích funkcií v jednom zariadení. V minulosti neboli tieto prístroje malé a merania s

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - VUT

www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php

meracích staníc a umožňujú tak meranie vo viacerých miestach priestoru naraz. V tejto cenovej kategórii nenájdeme dataloggre, ktoré by umožňovali meranie všetkých piatich požadovaných veliþín. Zakúpiť hotové zariadenie, ktoré by dokázalo merať všetky zadané veliþiny nie je v tejto cenovej kategórii možné.

Osvetlenie pracoviska – nefunkčné resp. nedostatočné osvetlenie ...

www.ip.gov.sk/faq/osvetlenie-pracoviska-nefunkcn …

V prípade, ak by napriek požiadavkám nedošlo k náprave (oprave nefunkčného osvetlenia na pracovisku), odporúčame obrátiť sa s podnetom na výkonanie inšpekcie práce, resp. vykonanie štátneho zdravotného dozoru u zamestnávateľa ( identifikovaného obchodným menom a sídlom ), na miestne príslušný inšpektorát práce, resp ...

Povinnosti zamestnávateľov na zaistenie optimálneho osvetleni pri práci

www.d2r.sk/texty/povinnosti_zamestnavatelov_-_os …

4. MERANIE OSVETLENIA Meranie denného, umelého a združeného osvetlenia vnútorných priestorov a osvetlenia miest zrakových prác vykonávajú obvykle právnické a fyzické osoby so živnostenským oprávnením na viazanú živnosť – kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na

Osvetlenie tunela Bôrik - Časopis Elektro - Odborné časopisy

www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/osve …

Tvorí ho kombinácia osvetlenia medzného pásma a prechodového pásma. Prejazdné osvetlenie tunela slúži na priebežné osvetlenie celého tunela. ... V etape uvedenia tunela Bôrik do prevádzky sa vykonalo v dňoch 27. a 28. októbra 2009 meranie osvetlenia tunela. Na meranie sa použil jasomer a digitálna kamera s vysokým rozlíšením.

Certifikované meranie osvetlenia | InLED.sk

www.inled.sk/sluzby/certifikovane-meranie-osvetl …

Certifikované meranie osvetlenia. Pred každou výmenou a aj po výmene osvetlenia vykonávame certifikované meranie osvetlenia. Premeriame osvetlenosť, chromatičnosť, index podania farieb a taktiež spotrebu svietidiel vo vašich priestoroch. Chceme si byť istí, že všetko funguje, ako má.