Pomaturitné štúdium • okr. Prievidza a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

125 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka 1782/11 + pobočky (8)
Jazykový a vzdělávací institut

Jazykový a vzdělávací institut

Jazyková škola: denní pomaturitní studium angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny. Jazykové kurzy pro veřejnost a firmy. Překlady a tlumočení. V nabídce máme při naplnění kurzu také jazyky: chorvatština, italština, japonština, latina, nizozemština, …

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Cloverleaf Ltd.

Cloverleaf Ltd.

Jazykové kurzy angličtiny pro veřejnost, pro podniky, pomaturitní studium, odborný jazykový semináře, rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy na zkoušku, přípravné kurzy na státní maturitu, příprava na Cambridgeské certifikáty, překlady, tlumočení, audity, …

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

Jazyková škola s celostátní působností. Nabízíme výuku v jazykových kurzech pro firmy a veřejnost - skupinové, individuální a intenzivní. Připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám. Pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Překlady a tlumočení. Též …

Ing. Lada Horná - lektor angličtiny a překladatel

Soukromá výuka angličtiny pro studenty (příprava ke zkouškám, k maturitě, Cambridge Certificate), angličtina pro firmy a podnikatele, obchodní angličtina. Individuální přístup a příznivé ceny. Překladatelská a korektorská činnost. Služby: Výdejní místo.

Zoznam škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium

www.sme.sk/c/1020954/zoznam-skol-ponukajucich-na …

Zoznam škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium. Pomaturitné štúdium využívajú najmä absolventi stredných škôl s maturitou. ILUSTRAČNÉ FOTO SME – ĽUBOŠ PILC. Združ. stred. škola doprav. Sklenárova 9, 82109 Bratislava 2. Združ. st. odev. škola - SPŠ Tokajícka 24, 82103 Bratislava 2.

Externé štúdium | Stredná zdravotnícka škola - EduPage

szspd.edupage.org/a/externe-studium

Vyučovanie prebieha počas dvoch pracovných dní v týždni v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách. Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe externého štúdia je 15 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore sa realizuje v rozsahu 33 týždňov v 1. ročníku a 30 ...

Praktická sestra - externé štúdium, Študijné odbory, Stredná ...

www.szspd.sk/studijne-odbory/prakticka-sestra-ex …

Vyučovanie prebieha počas dvoch pracovných dní v týždni v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách. Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe externého štúdia je 15 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore sa realizuje v rozsahu 33 týždňov v 1. ročníku a 30 ...

Možnosti štúdia, Stredná odborná škola Prievidza

www.sospd.sk/moznosti-studia-2019-2020.html

Učebné odbory (trojročné štúdium s výučným listom) 2487 H 01 autoopravár - mechanik. 2487 H 02 autoopravár - elektrikár. 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby. 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika (duálne vzdelávanie) 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia. 2433 H obrábač kovov (duálne ...

Pomaturitné špecializačné štúdium, Študijné odbory, Študijné a učebné ...

www.sosnovaky.sk/hlavna-stranka/studijne-a-ucebn …

Škola má otvorené pomaturitné špecializačné štúdium (VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE) a prijíma žiakov (absolventov s maturitou) do prvého ročníka v odboroch: 2870 Q špecialista spracovania plastov, 2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel. ... Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza;

Stredná odborná škola Prievidza

www.sospd.sk

Stredná odborná škola Prievidza. T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza. O škole Možnosti štúdia Prijímacie konanie Maturita Záverečná skúška Kontakt Partneri v duálnom vzdelávaní Aktuality Podujatia, akcie Projekty/SOČ Záverečné správy ...

2413 K mechanik strojov a zariadení, 4 - ročné študijné odbory s ...

www.sospd.sk/moznosti-studia-2019-2020/4-rocne-s …

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá. Podmienky prijatia: - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ - prospech v ZŠ. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: - maturitná skúška. Doklad o dosiahnutom vzdelaní: - vysvedčenie o maturitnej skúške - výučný list - zváračský preukaz. Poskytnutý stupeň vzdelania:

Externé maturitné štúdium popri zamestnaní, štvorročné štúdium ...

www.studia.sk/d-400741/externe-maturitne-studium …

Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo) všetky požadované doklady (pozri nižšie). Uchádzač do 1. 9. 2019 ukončil strednú školu záverečnou skúškou – 3-ročný učebný odbor a v písomne stanovenom termíne vykoná ústny pohovor, čím preukáže znalosti z 1 ...

Pomaturitné štúdium :: Obchodná akadémia Prievidza

mpobjecka.webnode.sk/pomaturitne-studium

Uchádzači o denné pomaturitné štúdium na Obchodnej akadémii si môžu stiahnuť tlačivo prihlášky, vytlačiť, vyplniť - požaduje sa lekárske potvrdenie, spolu s prílohou - maturitným vysvedčením doručte na sekretariát Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza najneskôr do konca júla 2014.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

www.oaprievidza.sk/index.php

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza. EDUPAGE OA; Prijímacie konanie; ... Prihlášky na pomaturitné štúdium; Jazyková exkurzia Londýn 2023; Deň Európy 2023; Pozývame deviatakov na prijímacie skúšky; DEŇ NARCISOV – 20. apríl 2023; Najviac čítané príspevky. Vitajte;

Pomaturitné štúdium - Pomaturitné štúdium | Stredná odborná škola ...

spgslevoca.edupage.org/a/pomaturitne-studium

Pomaturitné štúdium. Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej škole. K prihláške je potrebné priložiť: kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, kópiu občianskeho preukazu, životopis. Prihlášku na štúdium nájdete v hornom menu Dokumenty/Tlačivá.

Pomaturitné štúdium - Spojená škola Juraja Henischa

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/sos/pomaturitne_studium

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa ...

Študijné odbory - pomaturitné - Špeciálna pedagogika | Súkromná stredná ...

ssospziar.edupage.org/a/studijne-odbory-pomaturi …

Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a ...

Neprijali vás na vysokú školu? Skúste pomaturitné štúdium

www.minedu.sk/neprijali-vas-na-vysoku-skolu-skus …

Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Záujemcovia o štúdium môžu posielať prihlášky riaditeľovi príslušnej strednej školy do 31. júla. Prijímacie skúšky sa potom uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov, teda v čase od 17. do 30. augusta 2015.

Študijné odbory - pomaturitné - Učiteľstvo pre materské školy a ...

ssospziar.edupage.org/a/studijne-odbory-pomaturi …

Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium . Dĺžka štúdia : 2 roky . Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Nadstavbové a pomaturitné štúdium? Čas na podanie ... - Pravda

uzitocna.pravda.sk/vzdelavanie/clanok/514130-nad …

Zostáva vám totiž už len posledný deň na podanie prihlášky. Výnimkou sú neúspešní uchádzači o štúdium na univerzite, tí majú predĺžený termín až do posledného júlového dňa. „Už len do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.

Pomaturitné štúdium | Súkromná stredná odborná škola ELBA - EduPage

ssoselba.edupage.org/a/pomaturitne-studium

2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu kvalifikovaných kozmetikov(čiek) a vizážistov(stiek) s orientáciou na líčidlá, maskérstvo, zdravovedu, vizážistiku a životný štýl. Absolvent odboru má zvládnuté učivo z kozmetiky, zdravovedy, estetickej výchovy ...

Študijné odbory | Stredná odborná škola pedagogická ... - EduPage

pasa.edupage.org/text

Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov: - učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a ...

Pomaturitné štúdium - Súkromná stredná odborná škola ...

paneuropasa.sk/triedy/pomaturitne-studium

Domovská stránka » Triedy » Pomaturitné štúdium. Špeciálna pedagogika; Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; Partneri. Paneurópska súkromná základná škola; Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva; OZ PROFKREATIS; OZ PROFKREATIS plus; Druhý Krok; Povedali o nás.

Odbory a študijné programy - Nadstavbové štúdium - Diaľkové | Zoznam ...

www.zoznamskol.eu/odbory

ZoznamŠkôl.eu je najväčší, uchádzači o štúdium čoraz obľúbenejšie, online databáz škôl v slovenské republike. Návštevníci tu nájdu informácie o všetkých typoch škôl - od materských po vysoké. Podporte nás kúpi tričká s vlastnou potlačou: Vlastné tričko