Stacionáre pre seniorov • okr. Prievidza a okolie

EU Progres s. r. o.

EU Progres s. r. o.

EuProgres je personálna spoločnosť zameraná na poskytovanie personálnych služieb, ale aj na sprostredkovanie zamestnania v oblastiach: Opatrovateľskej starostlivosti o seniorov v zahraničí. Skladov a výroby. V krajinách Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. …

38 kmBanská Bystrica, Horná 54

Čoskoro zatvára (v 16:30)

Denní centrum Maják Slavičín

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc …

Denní stacionář Brumov-Bylnice

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, …

Charita Luhačovice

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:00)

Klub důchodců Valašské Klobouky

Pořádání společenských a kulturních akcí pro seniory. K dispozici je seniorská klubovna.

Denní stacionář Slunečnice

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, …

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

Charita Vsetín

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Charita Valašské Meziříčí

Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Charitní pečovatelská služba. Domácí zdravotní a paliativní péče. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s.

Pořádání pravidelných společenských setkání seniorů, kulturních a společenských činností, přednášek, tanečních či pěveckých kroužků a dalších aktivit. Zajišťujeme výlety i zájezdy.

Zariadenie pre seniorov, Sociálne služby v TSK, Sociálna pomoc ...

www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/ …

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto ...

Domovy dôchodcov - Prievidza (25 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/domovy-dochodcov/prievidza

Zariadenie pre seniorov Prievidza Pridať hodnotenie. Zariadenie pre seniorov, ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. Informácie o spoločenských aktivitách. ... Denný stacionár pre seniorov a ľudí s postihnutím. Diviacka Nová Ves 227 , 972 24 Diviacka Nová Ves Kontakty.

Denný stacionár, Sociálne služby v TSK, Sociálna pomoc, Trenčiansky ...

www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/ …

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa. poskytuje. pomoc pri odkázanosti na ...

Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266

www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/ …

Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266/17, 97101 Prievidza: Telefón: +421 465199315 (riaditeľ) Email: riaditel@zps-prievidza.sk (riaditeľ) socialne-okala@zps-prievidza.sk (riaditeľ) Zodpovední zástupcovia: PhDr. Mária Znášiková, MBA: Poskytovateľ:

Prieskum záujmu o novú sociálnu službu – Denný stacionár - Prievidza

prievidza.sk/prieskum-zaujmu-o-novu-socialnu-slu …

V nasledovnom období bude mesto Prievidza zisťovať záujem seniorov o zriadenie denného stacionára. Ľudia môžu zaslať svoj názor prostredníctvom návratky do 15. júla 2015. Po tomto termíne bude prejavený záujem zo strany mesta Prievidza prehodnotený. ... Denný stacionár – „škôlka“ pre seniorov a ľudí so zdravotným ...

Domovy sociálnych služieb v Prievidzi (18 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/pr …

Domovy sociálnych služieb - Prievidza (18 záznamov) ... Zariadenie pre seniorov, ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. Informácie o spoločenských aktivitách. ... Denný stacionár pre seniorov a ľudí s postihnutím. Diviacka Nová Ves 227 , 972 24 Diviacka Nová Ves Kontakty.

Jah jireh - Domov pre seniorov | Prievidza - Facebook

www.facebook.com/jahjireh.sk

Jah jireh - Domov pre seniorov, Prievidza. 259 likes. Účelom domova Jah jireh je poskytovať ubytovanie a osobitnú starostlivosť seniorom v duchu Jakuba1:27

Poskytovanie finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

273 eur. 3 276 eur. Komu môže MPSVR SR poskytovať finančný príspevok na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby: Obci , ktorá poskytuje sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo obci, ktoré zriadila alebo založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň, útulok ...

Zariadenie pre seniorov | Senior Care

www.seniorcare.sk

Služby pre seniorov, n. o. Kajal – Únovce 623 925 92 Kajal. Senior Care Galenia Senior Care Galanta, n. o. Hodská 2378/85 924 01 Galanta. Aktuálne; Naše služby; Kariéra; O nás;

Denné stacionáre so zameraním na seniorov - Arcidiecézna charita Košice

www.charita-ke.sk/denne-stacionare

V dennom stacionári vytvárame pre seniorov priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Denné stacionáre so zameraním na podporu seniorov poskytujeme v mestách Košice, Bardejov, Humenné, Michalovce, Snina, Sečovce a Vojčice. ... Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o ...

prievidza.sk

prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Ro …

Zariadenie pre seniorov Prievidza audit" Audit kvality vykonaný na micste I I .01 .2021 C..o.4072 202109 Audit vykonal: Pritomni za zariadenie: Odborns garant auditu: 18.01.2021- PhDr. Múria7nášiková Dana Ing, Richard Fodor. BC. PhDr. Andrea Mikulová. Mgr. Manina MiŠovicová

Domovy sociálnych služieb — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-so …

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). Domov sociálnych služieb. Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa. https://www.antoniuscentrum.sk

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka | Brezno - Facebook

www.facebook.com/zariadeniepreseniorovadennystac …

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka, Brezno. 181 likes · 59 talking about this · 83 were here. Zariadenie pre seniorov denný stacionár „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezn

Denný stacionár pre seniorov – Mestská časť Bratislava-Rača

www.raca.sk/chcem-vybavit/socialne-sluzby/denny- …

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v ...

Denný stacionár pre seniorov - Nitra

nitra.sk/socialne-sluzby/denny-stacionar-pre-sen …

Denný stacionár pre seniorov. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa: poskytuje. pomoc pri odkázanosti na pomoc ...

Domovy dôchodcov - Trenčiansky kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-do …

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o., Považská Bystrica Považské Podhradie 204, 01704 Považská Bystrica Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov | TENA CGR

www.tena.sk/starostlivost-o-blizkeho/inkontinenc …

Denný stacionár, na rozdiel od zariadenia pre seniorov, poskytuje starostlivosť len počas dňa. Zaraďujeme ho preto medzi tzv. ambulantnú formu starostlivosti o seniorov. V ostatných činnostiach sa denný stacionár príliš neodlišuje od zariadenia pre seniorov. Vašej milovanej osobe tu môžu poskytnúť nasledujúce druhy pomoci:

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Prievidza - e-VÚC

www.e-vuc.sk/tsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravo …

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prievidza, (Sv. Lujza, n.o.) (Všeobecné lekárstvo) 51-42146003-A0002: Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773/6, 97101 Prievidza dnes neordinuje Ambulancia dentálnej hygieny, Bc.

Práva a podmienky... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-sit …

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb prebehne v dňoch od 19. mája 2023 22.00 h do 21. mája 2023 20.00 h pravidelná technická odstávka ústredného portálu, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Domov dôchodcov v Košiciach, domovy dôchodcov v okolí (42 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/domovy-dochodcov/kosice

Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti. ... Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie, domov dôchodcov, zariadenie sociálnych služieb v areáli kúpeľov. www.drienoveckekupele.sk Kontakty.